renderowanie kolumny

All posts tagged renderowanie kolumny

Aby wyrenderować niestandardową wartość na grid’zie przede wszystkim trzeba dodać do kolumny parametr, który będzie wskazywał na plik odpowiedzialny za renderowanie odpowiedniej wartości. Tak więc w pliku {Namespace}/{Module}/Block/Adminhtml/{Entity}/Grid.php dodajemy parametr renderer:

Teraz należy utworzyć plik renderujący {Namespace}\{Module}\Block\Adminhtml\{Entity}\Renderer\Customvalue.php:

Teraz w kolumnie otrzymamy wyrenderowaną wartość.