price with symbol

All posts tagged price with symbol

Pobierając cenę danego produktu nie raz otrzymujemy ją w formie niesformatowanej w postaci cyfry bez określenia waluty. Magento daje nam jednak możliwość szybkiej zamiany takiej ceny w ładną sformatowaną postać. Służą do tego trzy metody i można używać dowolnej z nich.

Pierwsza metoda ma postać:

Powyżej zaprezentowana metoda currency przyjmuje 3 argumenty:
- w pierwszym podajemy cenę w formie liczby
- drugi parametr określa czy chcemy sformatować cenę
- trzeci parametr natomiast określa czy objąć cenę znacznikiem html w postaci <span class="price"></span>

Druga metoda wygląda tak:

Jak widać poniższa metoda przyjmuje dwa parametry:
- w pierwszym podajemy oczywiście cenę w formie liczby
- drugi parametr określa jak poprzednio czy objąć cenę znacznikiem html w postaci <span class="price"></span>

Trzecia metoda służy do formatowania ceny, ale już bez dodawania symbolu waluty: