pobranie typu produktu

All posts tagged pobranie typu produktu

Aby sprawdzić typ produktu należy użyć kodu: