magento zapis do logu

All posts tagged magento zapis do logu

Często pracując na plikach modelu czy kontrolera lub jakichkolwiek plikach nie tworzących treści po stronie widoku sklepu potrzebujemy mieć wgląd do tego jakie parametry czy zmienne są przekazywane w interesujących nas funkcjach. Potrzeba ta zachodzi zazwyczaj w przypadku wyszukiwania błędu lub tworzeniu nowych czy też modyfikowaniu istniejących funkcji. Aby sprawdzić więc co jest przekazywane w interesującym nas parametrze wystarczy zapisać jego zawartość do logu. Aby tego dokonać należy dopisać do pliku jedną prostą linijkę:

Po wykonaniu się skryptu z powyższym kodem w katalogu var/log zostanie zapisany plik .log o nazwie jaką zadeklarowaliśmy, a w nim zawartość jaką podaliśmy do zapisu. Rozwiązanie to jest bardzo pomocne gdy zachodzi potrzeba odczytania pewnych wartości, których wyświetlenie bezpośrednio na ekranie nie jest możliwe.

UWAGA! Aby powyższe rozwiązanie działało poprawnie, tzn. aby było możliwe zapisywanie log’ów należy w panelu magento mieć włączony zapis logów. Można to zrobić wybierając System -> Konfiguracja -> Programista -> Ustawienia logów.