magento if cms page

All posts tagged magento if cms page

Poniższy kod pozwala sprawdzić jaka strona jest aktualnie wyświetlana. Możemy sprawdzić czy jest to strona cms i jaki jest jej identyfikator.