jQuery usunięcie atrybutu style

All posts tagged jQuery usunięcie atrybutu style

Często operując na jakimś atrybucie dodajemy do niego poprzez funkcję .css() jakieś style. Przykładowo chcąc osiągnąć jakiś efekt po np. akcji hover. W rezultacie otrzymujemy znacznik z przypisanymi liniowo stylami np. <p style=”color:#999; font-size:14px”>Przykładowy tekst</p>.Co jeżeli chcielibyśmy po akcji mouseout przywrócić domyślne style? Rozwiązania są różne. Można zmienić wartości stylu liniowego na te domyślne ale gdy zmienimy w pliku css nasz domyślny styl to będziemy musieli zmienić go także w naszym kodzie jQuery. Lepszym więc rozwiązaniem jest po prostu usunięcie dopisanych stylów po akcji mouseout zamiast nadpisywać je na te domyślne. Można to zrobić jedną bardzo prostą funkcją:

Całość może więc mieć postać: