input disabled

All posts tagged input disabled

Pole formularza można oznaczać jako „disabled” używając metody .prop()

Jak widać włączenie pola odbywa się poprzez zmianę wartości drugiego parametru z true na false – atrybut disabled zostanie usunięty z elementu i element ten będzie aktywny.

Nie jednokrotnie zachodzi potrzeba zablokowania jakiegoś pola w formularzu aby nie było one edytowalne. Można to zrobić dopisując atrybut disabled=”disabled”. Rozwiązanie to spowoduję, że pole z takim atrybutem będzie tylko do odczytu. Problem jednak w tym, że podczas wysyłania formularza pole to (jego wartość) nie zostanie wysłane. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie atrybutu readonly. Kod wygląda następująco: