get table name

All posts tagged get table name

Aby pobrać nazwę tabli wraz z prefix’em należy użyć kodu: