get table name with prefix

All posts tagged get table name with prefix

Aby pobrać nazwę tabli wraz z prefix’em należy użyć kodu: