get protected property

All posts tagged get protected property

Do prywatnych (private) i chronionych (protected) właściwości obiektów nie ma możliwości dostepu z zewnątrz, można więc operować tylko na publicznych (public) właściwościach obiektów. Co jednak zrobić gdy z jakiegoś powodu musimy uzyskać wartość np. jakiejś zmiennej chronionej? Jest na to sposób – można posłużyć się ReflectionClass. Przykład takiego użycia przedstawia kod poniżej: