get ids parent category

All posts tagged get ids parent category

Jeżeli chcemy pozyskać identyfikatory każdego rodzica kategorii to jest na to szybki i prosty sposób.

Najpierw wczytujemy model kategorii:

Następnie wykorzystujemy pole path, które zawiera identyfikatory rodziców bieżącej kategorii:

Teraz zmienna $path będzie zawierała ciąg identyfikatorów kategorii oddzielonych znakiem /, np. 1/2/5/17/22.
Aby otrzymać z takiego ciągu znaków poszczególne identyfikatory używamy funkcji explode:

W ten sposób otrzymamy tablicę z identyfikatorami: