get identifier page

All posts tagged get identifier page

Poniższy kod pozwala sprawdzić jaka strona jest aktualnie wyświetlana. Możemy sprawdzić czy jest to strona cms i jaki jest jej identyfikator.