get configurable children

All posts tagged get configurable children

Konfigurowalny produkt może mieć wiele innych produktów, które są z nim powiązane.
Oto kod, który umożliwia pobranie produktów prostych z produktu konfigurowalnego.