get cart items weight

All posts tagged get cart items weight

Każdy produkt dodany do koszyka posiada swoją określoną wagę, która po zsumowaniu określa wagę całego koszyka. W Magento wagę tą możemy pobrać używając następującego kodu: