core config data

All posts tagged core config data

Każda instalacja Magento posiada dane konfiguracyjne, które zapisywane są w bazie danych. Również parametry konfiguracyjne dodatkowych modułów zapisywane są do bazy. Wszystkie te ustawienia gromadzone są głównie w jednej tabeli o nazwie core_config_data. Parametry konfiguracyjne dostępne są z poziomu panelu administracyjnego, ale czasem może zajść potrzeba zmiany tych parametrów bezpośrednio w kodzie. Jest to oczywiście możliwe i takie rozwiązanie zostanie tu przedstawione.

Załóżmy, że chcemy wyłączyć Schowek (Wishlist)
wishlist
Ścieżka do konfiguracji dla tego parametru jest następująca wishlist/general/active – użyjemy jej, aby zmienić ustawienia. Taki kod wygląda następująco:

Po wykonaniu powyższego kodu konfiguracja w panelu administracyjnym zostanie zmieniona i Schowek (Wishlist) zostanie wyłączony.