admin grid

All posts tagged admin grid

Aby dodać nowy przycisk do grid’a w adminie należy w pliku {Namespace}/{Module}/Block/Adminhtml/{Entity}/Grid.php dodać metodę getMainButtonsHtml.

Efekt poniżej.

Magento - nowy przycisk w admin grid