Do prywatnych (private) i chronionych (protected) właściwości obiektów nie ma możliwości dostepu z zewnątrz, można więc operować tylko na publicznych (public) właściwościach obiektów. Co jednak zrobić gdy z jakiegoś powodu musimy uzyskać wartość np. jakiejś zmiennej chronionej? Jest na to sposób – można posłużyć się ReflectionClass. Przykład takiego użycia przedstawia kod poniżej:

Funkcja preg_replace jest bardzo przydatną funkcją służącą do operowania na wyrażeniach regularnych. W tym poście zostanie przedstawione wyrażenie, które umożliwi zmianę pewnego ciągu znaków pomiędzy innymi znakami na znaki jakie dowolnie określimy. Przykład prezentuje się więc następująco:

W powyższym przykładzie nastąpi zmiana zdania „Stoi na stacji lokomotywa.” na „Stoi na drodze lokomotywa.”. Tak więc zamieniliśmy ciąg znaków znajdujący się pomiędzy słowami „na” i „lokomotywa” na słowo „drodze”.

Aby wyrenderować niestandardową wartość na grid’zie przede wszystkim trzeba dodać do kolumny parametr, który będzie wskazywał na plik odpowiedzialny za renderowanie odpowiedniej wartości. Tak więc w pliku {Namespace}/{Module}/Block/Adminhtml/{Entity}/Grid.php dodajemy parametr renderer:

Teraz należy utworzyć plik renderujący {Namespace}\{Module}\Block\Adminhtml\{Entity}\Renderer\Customvalue.php:

Teraz w kolumnie otrzymamy wyrenderowaną wartość.

Poniższy kod pozwoli pobrać dane subskrybenta po adresie email:

W Magento, każdy kto zapisze się do newsletter’a trafia na listę subskrybentów. Aby pobrać taką listę należy użyć poniższego kodu:

Jest to typowe zaczytanie modelu i pobranie kolekcji więc możemy tu np. dodawać filtry czy też sortowanie: