Pobieranie produktu za pomocą ID wygląda następująco:

Pobieranie kolekcji produktów w Magento 2 wygląda następująco:

Ten artykuł przedstawia jak skonfigurować wiele witryn na jednej instalacji Magento i przypisać do każdej witryny inną domenę.

 1. Przechodzimy do System -> Zarządzaj sklepami.
 2. Klikamy w Utwórz witrynę.Utwórz witrynę
 3. Uzupełniamy pola wpisując Nazwę, Kod i Kolejność sortowania i klikamy Zapisz witrynę.Nowa witryna
 4. Klikamy w Utwórz sklep.Utwórz sklep
 5. W pozycji Witryna z listy rozwijanej wybieramy witrynę, którą utworzyliśmy, w polu Nazwa wpisujemy nazwę sklepu i wybieramy Kategorię bazową dla tworzonego sklepu po czym zapisujemy wprowadzone dane klikając w Zapisz sklep.Nowy sklep
 6. Klikamy w Utwórz widok sklepu.Nowy widok sklepu
 7. W polu Sklep z listy wybieramy sklep, który utworzyliśmy, wpisujemy Nazwę, Kod, Status i Kolejność sortowania po czym klikamy na Zapisz widok sklepu.Nowy widok sklepu
 8. Teraz przechodzimy do System -> Konfiguracja.
 9. Zmieniamy Zasięg obecnej konfiguracji wybierając nowo utworzoną witrynę Nowa witryna.Zasięg obecnej konfiguracji
 10. Z menu po lewej wybieramy OGÓLNE -> Sieć i przechodzimy do zakładki Niezabezpieczony oraz Bezpieczny. W polu Bazowy URL odznaczamy checkbox Użyj domyślnych po czym wpisujemy adres url jaki chcemy aby kierował do naszej nowo utworzonej witryny i klikamy Zapisz konfigurację.Sieć
 11. Kolejnym krokiem jaki trzeba wykonać jest zmapowanie adresu url podanego w konfiguracji magento na nowo utworzoną witrynę. W tym celu w pliku .htaccess należy dodać poniższy zapis:
 12. Podobną czynność robimy też w pliku index.php. Otwieramy plik i odnajdujemy linię
  Mage::run($mageRunCode, $mageRunType); powyżej, której wstawiamy kod: 

Teraz każda w ten sposób skonfigurowana witryna powinna być widoczna z innego adresu url.

Każda instalacja Magento posiada dane konfiguracyjne, które zapisywane są w bazie danych. Również parametry konfiguracyjne dodatkowych modułów zapisywane są do bazy. Wszystkie te ustawienia gromadzone są głównie w jednej tabeli o nazwie core_config_data. Parametry konfiguracyjne dostępne są z poziomu panelu administracyjnego, ale czasem może zajść potrzeba zmiany tych parametrów bezpośrednio w kodzie. Jest to oczywiście możliwe i takie rozwiązanie zostanie tu przedstawione.

Załóżmy, że chcemy wyłączyć Schowek (Wishlist)
wishlist
Ścieżka do konfiguracji dla tego parametru jest następująca wishlist/general/active – użyjemy jej, aby zmienić ustawienia. Taki kod wygląda następująco:

Po wykonaniu powyższego kodu konfiguracja w panelu administracyjnym zostanie zmieniona i Schowek (Wishlist) zostanie wyłączony.

Jeżeli chcemy pozyskać identyfikatory każdego rodzica kategorii to jest na to szybki i prosty sposób.

Najpierw wczytujemy model kategorii:

Następnie wykorzystujemy pole path, które zawiera identyfikatory rodziców bieżącej kategorii:

Teraz zmienna $path będzie zawierała ciąg identyfikatorów kategorii oddzielonych znakiem /, np. 1/2/5/17/22.
Aby otrzymać z takiego ciągu znaków poszczególne identyfikatory używamy funkcji explode:

W ten sposób otrzymamy tablicę z identyfikatorami: