PHP

W tej kategorii będą umieszczane skrypty dotyczące PHP.

Do prywatnych (private) i chronionych (protected) właściwości obiektów nie ma możliwości dostepu z zewnątrz, można więc operować tylko na publicznych (public) właściwościach obiektów. Co jednak zrobić gdy z jakiegoś powodu musimy uzyskać wartość np. jakiejś zmiennej chronionej? Jest na to sposób – można posłużyć się ReflectionClass. Przykład takiego użycia przedstawia kod poniżej:

Funkcja preg_replace jest bardzo przydatną funkcją służącą do operowania na wyrażeniach regularnych. W tym poście zostanie przedstawione wyrażenie, które umożliwi zmianę pewnego ciągu znaków pomiędzy innymi znakami na znaki jakie dowolnie określimy. Przykład prezentuje się więc następująco:

W powyższym przykładzie nastąpi zmiana zdania „Stoi na stacji lokomotywa.” na „Stoi na drodze lokomotywa.”. Tak więc zamieniliśmy ciąg znaków znajdujący się pomiędzy słowami „na” i „lokomotywa” na słowo „drodze”.