OpenCart

Mając dostęp do modelu wartość z konfiguracji otrzymamy po użyciu następującego kodu:

Gdy chcemy pobrać pole z konfiguracji np. w pliku szablonu możemy to zrobić w następujący sposób: