Magento 2

Aby pobrać ilość magazynową produktów należy użyć kodu:

W Magento w wersji 1.x instancję nowego obiektu tworzy się używając kodu:

Natomiast w Magento 2 odpowiednikiem Varien_Object jest \Magento\Framework\DataObject. Nazwa klasy została zmieniona z Object na DataObject ponieważ słowo Object jest słowem zarezerwowanym w PHP 7.
Tak więc w Magento w wersji 2.x instancję nowego obiektu tworzy się w następujący sposób:

Aby pobrać nazwę tabli wraz z prefix’em należy użyć kodu:

Pobieranie produktu za pomocą ID wygląda następująco:

Pobieranie kolekcji produktów w Magento 2 wygląda następująco: