Archiwum

All posts for the month Wrzesień, 2013

Nie jednokrotnie zachodzi potrzeba zablokowania jakiegoś pola w formularzu aby nie było one edytowalne. Można to zrobić dopisując atrybut disabled=”disabled”. Rozwiązanie to spowoduję, że pole z takim atrybutem będzie tylko do odczytu. Problem jednak w tym, że podczas wysyłania formularza pole to (jego wartość) nie zostanie wysłane. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie atrybutu readonly. Kod wygląda następująco:

 

Często operując na jakimś atrybucie dodajemy do niego poprzez funkcję .css() jakieś style. Przykładowo chcąc osiągnąć jakiś efekt po np. akcji hover. W rezultacie otrzymujemy znacznik z przypisanymi liniowo stylami np. <p style=”color:#999; font-size:14px”>Przykładowy tekst</p>.Co jeżeli chcielibyśmy po akcji mouseout przywrócić domyślne style? Rozwiązania są różne. Można zmienić wartości stylu liniowego na te domyślne ale gdy zmienimy w pliku css nasz domyślny styl to będziemy musieli zmienić go także w naszym kodzie jQuery. Lepszym więc rozwiązaniem jest po prostu usunięcie dopisanych stylów po akcji mouseout zamiast nadpisywać je na te domyślne. Można to zrobić jedną bardzo prostą funkcją:

Całość może więc mieć postać:

 

Poniżej przedstawiam prosty kod wyłączający zaznaczanie tekstu. Można go użyć np. w polu input.

 

Poniższy kod pozwala sprawdzić jaka strona jest aktualnie wyświetlana. Możemy sprawdzić czy jest to strona cms i jaki jest jej identyfikator.