Magento ma wydzieloną strefę konfiguracyjną, którą odnajdziemy przechodząc w menu do System -> Konfiguracja. W tej strefie odnajdziemy wszystkie ustawienia sklepu jak i zainstalowanych w nim modułów.
Nie rzadko podczas edycji kodu czy też tworzenia nowego zachodzi potrzeba pobrania jakichś danych konfiguracyjnych. Na szczęście Magento daje nam możliwość uzyskania takich danych w prosty sposób, można to zrobić używając kodu:

W ten sposób możemy pobrać np. nazwę naszego sklepu:

Metoda getStoreConfig może przyjąć jako drugi parametr ID widoku sklepu z jakiego ma być pobrana konfiguracja. Tak więc chcąc pobrać dane z konkretnego widoku sklepu podajemy jako drugi parametr jego ID lub też podajemy ID bieżącego jeżeli takie dane chcemy uzyskać. Kod będzie miał wtedy postać:

Pobranie kolekcji kategorii nie jest trudne i można to zrobić podobnie jak pobiera się kolekcję produktów. Aby to zrobić należy wczytać model kategorii i ustawić odpowiednie filtry jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Najprostsza wersja ma postać:

Gdy chcemy użyć filtrów kod może wyglądać tak:

Pole formularza można oznaczać jako „disabled” używając metody .prop()

Jak widać włączenie pola odbywa się poprzez zmianę wartości drugiego parametru z true na false – atrybut disabled zostanie usunięty z elementu i element ten będzie aktywny.

Aby pobrać ilość magazynową produktów należy użyć kodu:

W Magento w wersji 1.x instancję nowego obiektu tworzy się używając kodu:

Natomiast w Magento 2 odpowiednikiem Varien_Object jest \Magento\Framework\DataObject. Nazwa klasy została zmieniona z Object na DataObject ponieważ słowo Object jest słowem zarezerwowanym w PHP 7.
Tak więc w Magento w wersji 2.x instancję nowego obiektu tworzy się w następujący sposób: